Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Program
Zielona Ustka

Co warto wiedzieć o Programie Zielona Ustka?

Czym jest Program Zielona Ustka?

Program służy tworzeniu i uatrakcyjnianiu terenów zielonych w Ustce. W ramach programu mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły dotyczące stworzenia lub odnowienia skwerów, rabat, nasadzeń przyulicznych, parkletów, „mebli miejskich”, łąk kwietnych, parków itp. ale także propozycji działań edukacyjnych, informacyjnych związanych z problematyką terenów zieleni.

Co daje udział w Programie Zielona Ustka?

Celem programu jest zwiększenie aktywności mieszkańców Ustki w tworzeniu nowych terenów zieleni lub rewaloryzacji istniejących. Jest to kolejna forma partnerstwa z mieszkańcami, obok Budżetu Obywatelskiego czy inicjatywy lokalnej. Jego realizacja to także jeden z elementów działań na rzecz wzrostu jakości powietrza w Ustce.

Kto może wziąć udział?

W procesie Programu "Zielona Ustka" może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta.

Jak włączyć się w Program Zielona Ustka?

Zadania w ramach programu mogą składać wszyscy mieszkańcy Ustki. Liczymy na ciekawe pomysły i zapraszamy do udziału w tym zielonym przedsięwzięciu!

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojego miasta?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć miasto marzeń.

Przykładowe działania

realizowane z programu Zielona Ustka

Tworzenie łąk kwietnych

Zazielenienie przestrzeni publicznej

Aranżacja terenów zielonych

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa zadań wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Program krok po kroku

Zobacz więcej informacji o Programie Zielona Ustka